Archive for the 'Fotoutflykter' Category

Vad händer och fötter här då…

• 14 september 2014 • 4 kommentarer

Ale stenar och naturfotografen

• 19 juli 2014 • 8 kommentarer

Bland sippor, eldlöss och fåglar

• 07 april 2014 • 3 kommentarer

Hjälstaviken

• 05 april 2014 • 3 kommentarer

Om väggar kunde tala…

• 02 april 2014 • 4 kommentarer